Algemene informatie

Het Nederlands Kodály Koor (NKK) is een vrouwenkoor dat in acht à tien repetities projectmatig toewerkt naar een concert. Wij repeteren eens in de veertien dagen op zaterdag, meestal van 10-13 uur, in Amsterdam in het CREA-gebouw aan de Nieuwe Achtergracht. Ons repertoire bestaat grotendeels uit liederen a capella, maar bevat ook werken met piano-, harp- of orgelbegeleiding. Het koor bestaat uit vrouwen met een geschoolde stem, die de muziek thuis instuderen; op de repetities wordt aandacht besteed aan de muzikale afwerking en een homogene koorklank. Wij verwelkomen ook zangeressen die een of meerdere projecten met ons willen meezingen. Hieraan is een stemtest verbonden.

 

Activiteiten in 2018

 

Na het concert in oktober 2017 ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum, is het NKK op zondag 16 december 2018 om 15.00  u. opnieuw te gast in de Buiksloterkerk, met een uniek kerstconcert.

Voor de pauze zingen wij delen uit het succesvolle concert dat wij dit voorjaar hebben gegeven in Kiskörös, een Hongaars stadje niet ver van Kecskemét, de geboortestad van Kodály, met o.a. werk van Kodály, Bartók en Kocsár.

Het programma na de pauze staat in het teken van Kerstmis. Wij zingen kerstliederen van bovengenoemde componisten, aangevuld met werk van Bárdos, Goodall en Berlin, en verder twee Japanse liederen en een Zuid-Afrikaans lied. 

Toegangsprijs: 15 euro, houders CJP, Amsterdampas en vrienden van de Buiksloterkerk 10 euro. Kaartverkoop aan de zaal.

Zie voor verdere informatie en het verslag van onze Hongarijereis ook onder 'Historie'.

 

Wij hopen u weer te ontmoeten!

 

UITGEBREID PROGRAMMABOEK

EINDEJAARSCONCERT

HET NEDERLANDS KODÁLYKOOR O.L.V. TAKASHI MIZUMOTO

MET MEDEWERKING VAN WAKANA SHIMIZU, PIANO

16 DECEMBER 2018, BUIKSLOTERKERK

 

Welkom bij ons eindejaarsconcert! Geen echt kerstconcert dus: voor de pauze brengen wij herinneringen aan onze reis naar Hongarije van dit voorjaar. Als afsluiting van ons 50-jarig jubileum hebben wij van 8-12 mei verbleven in Kecskemét, de geboorteplaats van Zoltán Kodály. Daar bezochten we o.m. het Kodály-instituut en bewonderden de fraaie Jugendstilgebouwen in de stad. Na een mooie dag in Boedapest gingen we op 11 mei naar Kiskörős, waar we bijzonder hartelijk werden ontvangen door een van de acht plaatselijke koren, het Kiskörősi Református Énekkar. Aan het eind van de middag gaven wij een gezamenlijk concert in hun kerk. Vanmiddag hoort u een deel van de werken die we daar hebben uitgevoerd.

Het programma na de pauze staat wel in het teken van Kerstmis. Wij zingen bekende en onbekende kerstliederen uit vele landen.

Vandaag zingen voor u:

Herrianne Allewijn, Afra Groot, Nel Kamps, Margreeth Leerlooijer, Ank Tempelmans Plat-Rappoldt, sopraan

Lineke Stok, Ineke Voorn, Reina van Zwieten, mezzosopraan

Lizelot Bakker, Berry Krimp, Corry Krimp, alt

 

PROGRAMMA

Paul Ernst Ruppel – Áldunk Jezusunk (Hongaarse tekst: János Domján)

Béla Bartók – Leánykérö

Zoltán Kodály – Stabat mater

Jacob Clemens non papa – Van minnen ben ik dus gewont

Nederlandse volksliederen: De slijper en Daar was laatst een meisje loos

Makiko Kinoshita – Uta (op een gedicht van Kazue Shinkai)

Miklós Kocsár – Sanctus en Benedictus uit Missa in A

 

Pauze

 

Lajos Bárdos – Csengő-bongó karácsony

Miklós Kocsár – O magnum mysterium

Zoltán Kodály – Újesztendőt Köszöntő

Lajos Bárdos – Noël nouvelet (Hongaarse titel: Aranyszárnyú angyal)

Howard Goodall (arr.) – Eer zij God in onze dagen (Engelse titel: Angels from the realms of glory)

Rikuya Terashima – The divine image (op een gedicht van William Blake)

Péter Louis van Dijk – Susa ninna

Arr. Suzuki – Patapan (bewerking van een Frans kerstlied)

Irving Berlin – White Christmas

 

TOELICHTING EN LIEDTEKSTEN

 

Paul Ernst Ruppel (1913-2006) – Áldunk Jézusunk (tekst János Domján)

Paul Ernst Ruppel was een Duitse componist en koorleider, die veel heeft geschreven voor koor. In de Tweede Wereldoorlog werd hij door de Amerikanen krijgsgevangen gemaakt en overgebracht naar de VS. Na de oorlog ging hij naar Engeland, waar hij organist werd bij een Anglicaanse kerkgemeenschap. In 1948 keerde hij terug naar Duitsland, waar hij werkzaam was voor de Bond van Christelijke Zangers. Zijn melodieën zijn te vinden in vele kerkelijke liedboeken.

Deze canon hebben wij in Kiskörős samen met het kerkkoor uitgevoerd.

 

Áldunk Jézusunk, hogy bennünk vagy szeretetben

már e földön Szentlelked által.

És mondjunk hálát,

szívböl hálát mind a jó nagy Úrnak Szentlélek által.

 

We zijn gezegend door Jezus in onszelf of in liefde op deze aarde door de Heilige Geest. En laten we dank zeggen, oprecht dank aan de goede, grote Heer van de Heilige Geest.

 

 

Béla Bartók (1881-1945) – Leánykérö

Na zijn opleiding aan de Muziekacademie van Boedapest werd Bartók pianoleraar. Hij was een virtuoos pianist en maakte concerttournees door Europa en de VS. Samen met Kodály verzamelde hij Hongaarse en Roemeense volksmuziek. Ook in zijn klassieke composities verwerkte hij elementen uit de volksmuziek. Hij heeft 27 koorstukken voor kinder- en vrouwenstemmen gecomponeerd. Uit dat meesterwerk, Kórusmüvei, zingen wij Leánykérö, een theaterachtig, vrolijk stuk.

 

‘Mit kerülöd-fordulod az én házam táját?’

‘Azt kerülöm-fordulom a te házad táját:

Van néked szép eladó lányod?’

‘Nincs nékem szép eladó lányom.’

‘Se türd, se tagadd, vásárnapján láttam:

Piros almát árult, vettem is belöle,

ettem is belöle, most is van a zsebembe.

Ki se mennék az ajtódon páros gyürü nélkül.

El se mennék a házadból eladólány nélkül.’

‘Mi türés, tagadás, csak kí kell vallanom:

Van ám nékem szép eladó lányom.’

‘Van ám néki eladó lánya.

Sárarany a haja, szemöldöke barna, piros az orcája,

Karcsú a dereka, hej, piros a szája.

Néked adom én, néked adom a lányom.’

‘Meg is kaptam, meg is én.’

 

‘Waarom loop je heen en weer langs mijn huis?’

‘Hierom loop ik heen en weer langs je huis: Heb je een mooie dochter te koop?’

‘Ik heb geen mooie dochter te koop.’

‘Je moet verdraagzaam zijn en het niet ontkennen. Op marktdag heb ik haar gezien: ze verkocht rode appels, ik kocht er ook een paar, nu heb ik er ook een in mijn zak. Ik zal je deur niet uitgaan zonder trouwringen, ik zal je huis niet verlaten zonder gekocht meisje.’

‘Wat verdraagzaamheid, wat ontkenning, ik moet gaan bekennen: Ik heb inderdaad een mooie dochter te koop. Ze heeft goudblonde haren, donkere wenkbrauwen, rode wangen, een slank middel, hé, rode lippen. Aan jou geef ik haar, jou geef ik mijn dochter.’

‘En ik kreeg haar ook, ik kreeg haar.’ (vertaling Eva van Royen-Illés)

 

 

Zoltán Kodály (1882-1967) – Stabat mater

Kodály studeerde in 1906 af aan het Conservatorium van Boedapest op een studie naar het Hongaarse volkslied. Meteen daarna werd hij er zelf docent. Hij maakte een methode voor muziekles aan kinderen en amateurs. Hij ging ervan uit dat ieder mens muzikaal is en dat die muzikaliteit van jongs af aan moet worden ontwikkeld. Samen met Bartók verzamelde hij in heel Zuidoost-Europa volksliederen en –dansen. Veel van zijn composities vertonen invloeden van de volksmuziek.

Dit is niet het geval bij het volgende stuk, dat wij ook samen met ons gastkoor hebben uitgevoerd in Kiskörős.

 

Stabat Mater dolorosa juxta crucem, lacrimosa, dum pendebat Filius.

Fac me tecum pie flere, crucifixo condolere, donec ego vixero.

Christe, cum sit hinc exire, da per Matrem me venire ad palmam victoriae.

Amen!

 

De Moeder stond door smart bevangen en met tranen langs haar wangen waar haar zoon gekruisigd hing.

Laat mij huilen aan uw zijde, laat het kruis ook mij doen lijden tot ik zelf eens doodgaan moet.

(Vertaling Willem Wilmink)

Het laatste vers wijkt af van de gebruikelijke Stabat Mater-tekst, die in vertaling luidt:

En mijn ziel, als ‘t lijf moet sterven, de verrukking doet verwerven die de hemel ons bereidt. Amen.

 

 

Jacob Clemens non papa (1510?-1557?) - Van minnen ben ic dus gewont

Clemens non papa was een Zuid-Nederlandse, vermoedelijk Zeeuwse Renaissancecomponist, die behoorde tot de Frans-Vlaamse school. Hij werkte in Brugge en Antwerpen. Aangezien hij nooit in Italië is geweest, behield hij de ‘noordelijke’ stijl van componeren. In 1550 was hij gedurende drie maanden te gast in ’s-Hertogenbosch bij de Illustere Lieve Vrouwenbroederschap. In 1551/1552 was hij mogelijk te gast in Leiden; de Leidse koorboeken, afkomstig uit de Pieterskerk, bevatten heel wat van zijn werken, onder andere een cyclus Magnificat-zettingen. Wij zingen nu een van zijn wereldlijke liederen.

 

Van minnen ben ic dus gewont, geef mi dijn hert, ic worde gesont.

Gedencke wel, mijn lieve kint, hoezere dat ic di heb gemint.

Aensie mijn wonden ende mijn smerten end’ in trouwen geef me dijn herte.

Van minnen ben ic dus gewont, geef mi dijn hert, ic ben gesont.

 

Van minnen ben ic dus gewont, geef mi dijn hert, ic worde gesont.

Ay woustu dragen in dinen moet mijn cruce, mijn wonden, mijn dood, mijn bloet.

Hoe soude mij vele te lichter wesen had ic dijn herte, ic waer genesen.

Van minnen ben ic dus gewont, geef mi dijn hert, ic ben gesont.

 

 

Volkslied, arr. Anton de Boer, driestemmige versie Igor Iofe

Komt vrienden in het ronde, minnaars van eenen stiel,

Ik zal u gaan verkonden hoe ik door ’t slijperswiel

Den kost verdien voor vrouw en kind,

Schoon blootgesteld aan weer en wind!

Terlierom terla, van linksom, rechtsom draait mijne steen

Door het roeren van mijn been, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju.

 

 

Volkslied, bewerking André Hontelé

Daar was laatst een meisje loos, die wou gaan varen, die wou gaan varen,

Daar was laatst een meisje loos, die wou gaan varen als lichtmatroos.

 

Zij moest klimmen in de mast, maken de zeilen, maken de zeilen,

Zij  moest klimmen in de mast, maken de zeilen met touwtjes vast.

 

Maar door storm en tegenweer sloegen de zeilen, sloegen de zeilen,

Maar door storm en tegenweer sloegen de zeilen van boven neer.

 

‘Och kapteintje, sla mij niet, ik ben uw liefje, ik ben uw liefje,

Och kapteintje, sla mij niet, ik ben uw liefje zoals gij ziet.’

 

Zij moest komen in de kajuit, kreeg ’n pak ransel, kreeg een pak ransel,

Zij moest komen in de kajuit, kreeg ‘n pak ransel en toen was het uit!

 

 

Makiko Kinoshita (1956) – Uta (op een gedicht van Kazue Shinkai)

Makiko Kinoshita studeerde aan de Nationale Universiteit van Schone Kunsten en Muziek in Tokio. Ze won diverse prijzen voor haar composities. Ze schreef opera’s, verscheidene orkest- en kamermuziekstukken en veel vocale muziek, vooral voor vrouwenkoor. Op ons repertoire staat ook haar mooie lied Mebae.

 

Hajimeteno ko motta toki

o-n-nano kuchibilukala

hitolideni moledasu utawa

konoyode ichiba-n yasashi-i utada.

Solewa to-okude alete sakadatte-i-lu

umino tategamiomo

odayakani nadamete shima-u

Hoshiboshio unazukase tabibito-o chulikaerase.

Kazenimo wasuleraleta

sabishi-i tanimano yaseta

li-n-gono kino edanimo.

Akai hio tomosu o-o so de nakute na-n-de

kodomoga sodatsudalo

kono itaikena mubobina monoga.

 

Lied

Als een vrouw haar eerste kind krijgt, is het lied dat vanzelf van haar lippen vloeit het tederste van de wereld. Het is zo teder dat het de hoge baren, die zich ver op zee verheffen, doet bedaren. Het laat de sterren stralen en de reiziger omkijken. Het maakt dat in een vallei een eenzame appelboom, die zelfs door de wind is vergeten, een rood licht krijgt op zijn tak. O, als dat niet zo was, kon mijn kind dan wel opgroeien? Zo klein, onschuldig, weerloos…

 

 

Miklós Kocsár (1933) – Sanctus/Benedictus uit de Missa in A

Na zijn studie aan de Ferenc Liszt-Academie in Boedapest werd Kocsár docent theorie en compositie aan het Béla Bartók Conservatorium in Boedapest. Naast kamermuziek, meest voor blazers, en filmmuziek schreef hij veel voor koor. De mis, waaruit wij nu twee delen zingen, hebben wij eerder in haar geheel uitgevoerd.

 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Deus Sabaoth.

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

 

Heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der heerscharen. Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.

Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.

 

PAUZE

 

Lajos Bárdos (1899-1986) – Csengő-bongó karácsony (tekst László Lukin)

Bárdos studeerde aan de Ferenc Liszt-Academie compositie bij Kodály en werd er later zelf docent. Hij was koordirigent en muziekpedagoog en schreef talloze wereldlijke en geestelijke koorwerken. Evenals Kodály wilde hij de Hongaarse koortraditie ontwikkelen. Hij was twintig jaar kerkmusicus in de bekende Matthiaskerk in Boedapest. Ook in zijn werk is veel Hongaarse folklore verwerkt.

 

Bimm bamm, bimm bamm, bomm, bimm bamm, bomm.

Csengő-bongó karácsony, kisült már a kalácsom.

Megkóstoltam a belét, majd’megettem a felét.

Fagyos téli éjszakán, csillagfény az ég alján.

Nagy Karácsony, Kis Karácsony,

Csingiling, csingiling.

Csillagszóró szikrája pattog benn a szobába’.

Bimm bamm, bimm bamm, bomm.

Nagy Karácsony éjjelén, Kis Karacsony ünnepén.

Csingiling, csingiling,

vigadozzál énekkel, örvendező lélekkel.

Bamm, bimm bamm, bomm, bimm bamm bomm, bimm.

 

Kerstklokken

Bim bam bom. Ik heb mijn cake gekregen. Ik heb van de binnenkant geproefd en daarna at ik er de helft van. Op een regenachtige winternacht, sterrenlicht op de bodem van de hemel. Grote kerstnacht op het kleine Kerstfeest. Tingeling, tingeling. Een rinkelende ster vonkt in de kamer. Op Kerstavond, op het feest van Klein Kerstmis. Tingeling, tingeling. Verheug je met zang en een vrolijke geest. Bam bim bam bom.

 

 

 

Miklós Kocsár (1933) – O magnum mysterium

 

O magnum mysterium et admirabile sacramentum,

ut animalia viderent Dominum natum, iacentem in praesepio!

Beata Virgo, cuius viscera meruerunt portare Dominum Christum.

 

O groot mysterie en wonderbaarlijk sacrament

dat de dieren de pasgeboren Heer aanschouwden, die in een kribbe lag.

Gezegende maagd, wier schoot waardig werd geacht Christus de Heer te dragen.

 

 

Zoltán KodályÚjesztendőt Köszöntő

 

Új esztendő, vígságszërző, most kezd újulni!

Újulása víg örömet, most kezd hirdetni.

Hirdeti már a Mëssiást Eljöttnek lënni,

Lëgyetëk hát az Istennek Igaz hívei!

Már minálunk, föltámadott Bárány csillaga!

Már nálunk fénylik Bárány csillaga.

Már minálunk örvendëzik Noé galambja.

Alsó szép ég, fölsö kék ég, dicsérd Uradat!

Urad áldjad nap, hold, csillag, të mëgtartódat.

Áldott Jézus, dicsö Krisztus, kedvezz népednek,

Bő áldással, bor, búzával, látogasd őket.

Hajtsad hozzánk szent életre a të képed,

Hogy érhessünk víg örömmel

Több esztendőket.

Amen.

 

Nieuwjaar, blijdschapsbrenger, nu begint de vernieuwing! Blijde vreugde, nu begint de verkondiging van de vernieuwing. De verkondiging dat de Messias al is aangekomen, dat jullie dus de oprechte volgelingen van God zijn! Bij ons verrees al de ster van het Lam, bij ons straalt al de ster van het Lam. Bij ons is de duif van Noach al blij. Mooie onderste hemel, blauwe bovenste hemel, looft de Heer! Zegen de Heer, zon, maan, ster, jullie behoeder. Gezegende Jezus, geloofde Jezus, begunstig uw volk met overvloedige zegen, wijn, tarwe. Bezoek hen, voer ons naar een heilig leven voor uw aangezicht dat blijde vreugde wil bereiken voor meerdere jaren. Amen.

 

 

Lajos BárdosNoël nouvelet (Aranyszárnyú angyal) – bewerking van een Frans Kerstlied

Wij zingen Bárdos’ bewerking in de oorspronkelijke Franse taal.

 

Noël nouvelet, Noël chantons ici!

Dévotes gens, crions à Dieu merci.

Alleluia, chantons Noël pour le Roi nouvelet.

Noël nouvelet, Noël chantons ici!

 

Alleluia, en Bethléem, Marie et Josephis,

L’âne et le boeuf, l’enfant couché au lit.

La crèche était au lieu d’un bercelet,

Noël nouvelet, Noël chantons ici!

 

En trente jours Noël fut accompli,

En douze vers sera mon chant fini.

Alleluia, en chaque jour j’en al fait un couplet,

Noël nouvelet, Noël chantons ici!

 

Een nieuw kerstlied, laten we hier een kerstlied zingen! Vrome mensen, laten we God danken. Halleluja, laten we een kerstlied zingen voor de nieuwe Koning. Een nieuw kerstlied, laten we hier een kerstlied zingen! Halleluja, in Bethlehem waren Maria en Jozef, de ezel en de os, het kind liggend in een bedje. De kribbe diende als wiegje, een nieuw kerstlied, laten we hier een kerstlied zingen. In dertig dagen was Kerstmis voorbij, in twaalf verzen zal mijn zang gereed zijn. Halleluja, elke dag heb ik er een regel voor gemaakt, een nieuw kerstlied, laten we hier een kerstlied zingen!

 

 

 

 

Howard Goodall (1958) (arr.) – Eer zij God in onze dagen – bewerking van een Frans Kerstlied.

Goodall studeerde muziek aan de Universiteit van Oxford (Christ Church). Hij componeerde musicals, orgelwerken, koormuziek en de herkenningsmuziek voor tv-series als Blackadder en Mr. Bean.

Het lied in de oorspronkelijke Franse versie, Les Anges dans nos campagnes, uit de 18e eeuw, is gebaseerd op het verhaal over de geboorte van Christus, zoals dat is opgenomen in het Evangelie van Lucas, waar de herders buiten Bethlehem een menigte engelen tegenkomen, die zingen over het pasgeboren kind. Het Franse lied is in diverse andere talen bewerkt en vertaald, waaronder in het Engels door Goodall: Angels from the realms of glory.

De bewerking met als titel Eer zij God in onze dagen is gemaakt door W. Barnard. Deze tekst zingen wij, op het Engelse arrangement.

 

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.

Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.

Gloria in excelsis Deo.

 

Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is,

Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is.

Gloria in excelsis Deo.

 

Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs.

Geef in onze levensdagen peis en vree, kyriëleis.

Gloria in excelsis Deo.

 

 

Rikuya Terashima (1964) – The divine image (een gedicht van William Blake)

Terashima, pianist en componist, werd opgeleid aan de Nationale Universiteit van Schone Kunsten en Muziek in Tokio en is sinds 1999 leider van het Internationale Kunstfestival voor Kinderen. Als concertpianist geeft hij samen met vele gerenommeerde artiesten concerten en hij maakte diverse plaatopnamen. Hij schreef opera’s op basis van literaire werken (o.a. van Tsjechov, García Lorca) en componeert ook voor traditionele Japanse instrumenten als de shamisen, shakuhachi en koto.

Omdat er in Japan geen traditie van kerstliederen bestaat en er ook geen teksten voor zijn, koos Terashima een tekst van William Blake. De open kwarten in de compositie, die de onschuld van de tekst illustreren, zorgen voor een oriëntaalse klank. De componist hoopt dat de in de tekst beschreven universele waarden de grenzen van ras en godsdienst zullen overschrijden.

William Blake (1757-1827) was dichter, tekenaar, schilder en graveur. Hij had een mystieke inslag, hij zag visioenen, die hij in zijn werk probeerde uit te beelden. In 1789 schreef hij de gedichtencyclus Songs of Innocence; een van de gedichten van die cyclus, The divine image, heeft Terashima gebruikt voor zijn compositie.

 

To Mercy, Pity, Peace, and Love all pray in their distress

And to these virtues of delight return their thankfulness.

 

For Mercy, Pity, Peace, and Love is God, our father dear,

And Mercy, Pity, Peace, and Love is Man, his child and care.

 

For Mercy has a human heart, Pity a human face,

And Love, the human form divine, and Peace, the human dress.

 

Then every man, of every clime, that prays in his distress,

Prays to the human form divine, Love, Mercy, Pity, Peace.

 

And all must love the human form, in heathen, Turk, or Jew;

Where Mercy, Love, and Pity dwell, there God is dwelling too.

 

Tot Genade, Medelijden, Vrede en Liefde bidden allen in hun ellende, en aan deze deugden van vreugde geven zij hun dankbaarheid in ruil. Want Genade, Medelijden, Vrede en Liefde is God, onze lieve vader, en Genade, Medelijden, Vrede en Liefde is de Mens, Zijn kind en Zijn voorwerp van zorg. Want Genade heeft een menselijk hart, Medelijden een menselijk gezicht, en Liefde de goddelijke menselijke vorm en Vrede het menselijk kleed. Iedere mens, uit ieder klimaat, die bidt in zijn ellende, bidt dan tot de goddelijke menselijke vorm, Liefde, Genade, Medelijden, Vrede. En allen moeten de menselijke vorm liefhebben, in heiden, Turk of Jood; waar Genade, Liefde en Medelijden wonen, daar woont ook God.

 

 

Péter Louis van Dijk (1953) – Susa ninna

Van Dijk werd geboren in Rotterdam. Op 9-jarige leeftijd vertrok hij met zijn ouders naar Zuid-Afrika. Hij is orkest- en koordirigent en vruchtbaar componist van opera’s, balletten en koorwerken. Susa ninna is geïnspireerd door een Middelnederlands gedicht, Ons genaket die avontstar (ca. 1350). Hij componeerde het als opdracht van de Zuid-Afrikaanse Foundation for the Creative Arts, op een Afrikaanse tekst. Het lied begint en eindigt als een teder wiegenlied, het middendeel, de climax, is een uitdrukking van de viering van de geboorte en een vooruitblik naar de kruisiging  en opstanding van Jezus.

Aandster, lei ons met jou helder lig weer na Bethlehem, na Jesus terug,

Die stal waar Hy veilig in Maria’s arms tevrede sug,

Waar sy sing: susa ninna, susa ninna, susa noe,

Susa, kindjie, maak jou, ninna, ogies toe.

 

Aandster, lei ons deur die donker nag weer naar Golgotha, waar Jesus steeds wag:

Die kruis waar Hy seëvier oor die Dood se bitter mag,

En waar engele sing: Alleluia, alleluia! Dit is volbring!

Alleluia! Van die krip na die kruis, U naam sy geprys!

Alleluia, alleluia! Ah!

 

Aandster, hou my oë, met jou lig, op die koningkind, op Jesus gerig,

Die Heiland, die herder, my vrede en my rus,

Hy wat troos waar Hy sing: susa ninna, susa ninna, susa noe,

Susa, kindjie, maak jou, ninna, ogies toe.

 

 

Arr. SuzukiPatapan (bewerking  van een Frans kerstlied)

Giulló, pran ton tamborin: zo begint het oorspronkelijke kerstlied, in Bourgondisch dialect. Het is al sinds 1720 bekend. Patapan en turelurelu zijn onomatopeïsche weergaven van het geluid van de tamboerijn en de fluit. Wij zingen het in modern Frans

 

Guillaume, prends ton tambourin, toi, prends ta flûte, Robin.

Au son de ces instruments, turelurelu, patapatapan,

Au son de ces instruments, je dirai Noël gaîment.

 

C’était la mode autrefois de louer le Roi des rois

Au son de ces instruments, turelurelu, patapatapan,

Au son de ces instruments, il nous en faut faire autant.

 

L’homme et Dieu sont plus d’accord, que la flûte et le tambour.

Au son de ces instruments, turelurelu, patapatapan,

Au son de ces instruments, chantons, dansons, sautons en!

 

Guillaume, pak je tamboerijn, jij, Robin, pak je fluit; bij de klank van deze instrumenten, turelurelu, patapatapan, zal ik vrolijk Kerstmis zeggen. Vroeger was het gebruik om de Koning der koningen te prijzen bij de klank van deze instrumenten, wij moeten hetzelfde doen. Mens en God zijn beter op elkaar afgestemd dan de fluit en de tamboerijn. Laten we bij de klank van deze instrumenten zingen, dansen en springen!

 

 

Irving Berlin (1888 -1989) – White Christmas

De ouders van Berlin emigreerden vanuit Siberië naar de VS toen hij 5 jaar was. Afgezien van muziekles van zijn vader was hij autodidact. Toen hij als kelner werkte, zong hij tijdens het bedienen zelfgemaakte liedjes voor de klanten. Zo werd hij liedjeszanger in het vaudevilletheater. Pianospelen kon hij niet, een assistent schreef zijn composities voor hem uit. Hij schreef zo’n 1500 liedjes voor musicals en films, waaronder vele overbekende, zoals Easter Parade, Puttin’ on the Ritz, Cheek to cheek en Blue skies. White Christmas komt uit de film Holiday Inn (1942).

 

I'm dreaming of a white Christmas,

Just like the ones I used to know.

Where the treetops glisten

And children listen to hear sleighbells in the snow.

I'm dreaming of a white Christmas,

With every Christmas card I write.

May your days be merry and bright

And may all your Christmases be white!

 

Ik droom van een witte Kerst, zoals ik me die van vroeger herinner, als de boomtoppen glinsteren en kinderen de oren spitsen om arrenbellen te horen in de sneeuw. Ik droom van een witte Kerst, met elke kerstkaart die ik schrijf. Mogen jouw kerstdagen vrolijk en stralend zijn, en mogen al je Kerstmissen wit zijn!

 

 

 

 

Wij hopen dat u heeft genoten van ons concert. Misschien wilt u wel meedoen aan ons volgende project! Dat wordt een programma met muziek van o.a. Mahler, Brahms en Schumann. Meldt u zich aan via onze website op info@kodalykoor.nl en kom een keer op een zaterdagochtend langs bij een van onze repetities in het CREA-gebouw aan de Nieuwe Achtergracht. Wij zoeken zangeressen in alle stemgroepen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Geluidsfragmenten

Om het NKK te beluisteren, klik hier voor opnamen van een concert in december 2012 op Facebook en YouTube.